minerat skadeprogram

(wiper malware)skade­pro­gram (malware) som, om man för­söker ta bort det, förstör den infek­te­rade datorn. Om ett mine­rat skade­program­ inte upptäcks ägnar det sig åt att kart­lägga an­vän­darnas bete­ende, skicka spam, ingå i botnät som gör distri­bue­rade över­belast­nings­attacker eller annat som inte direkt skadar den infekterade datorn, och som an­vänd­aren därför inte märker. Ett känt minerat skade­pro­gram är romber­tik. – Läs mer i Talos Groups blogg: länk.

[skadeprogram]

Dagens ord: 2017-01-13