mobil taggning

(mobile tagging) – överföring av information till mobiltelefoner med hjälp av streckkod eller QR‑kod. Det förutsätter att telefonen har inbyggd kamera och ett program som kan tolka koden. Det vanligaste är att koden är en webbadress (URL). När kameran har läst koden hämtar den automatiskt en webbsida.

[mobilt] [ändrad 11 januari 2019]