mobile application management

(MAM) – mobil applikationshantering – system för central hantering av de företagsprogram som anställda har på sina mobiltelefoner eller surfplattor. Syftet är att minska risken för att företagsinformation kommer på avvägar. MAM omfattar både enheter som företaget tillhandahåller och privata enheter som används i tjänsten. – Jämför med mobile device management (MDM).

[it-säkerhet] [mobilt] [4 november 2020]