mobilist

en som ägnar sig åt mobiltelefoner, antingen genom att använda dem mycket eller genom att skriva om dem. – Uttrycket kan också ha anknytning till smart mobs, alltså politiska aktivister som kommunicerar med varandra med mobiltelefon, i synnerhet med SMS.

[aktivism] [mobiltelefoner] [ändrad 23 augusti 2018]