mörkt mönster

(dark pattern) – avsiktligt svårbegriplig utformning av webbsida, gjord för att lura besökare att beställa saker eller skriva på avtal av misstag. Mörka mönster används också för att lura människor att lämna ifrån sig fler personuppgifter än de egentligen skulle vilja. – I mars 2021 gjorde Kalifornien det olagligt att används mörka mönster för att kringgå medborgarnas rätt till skydd för personuppgifter – se detta pressmeddelande. – Läs mer på sajten darkpatterns.org.

[bluff och båg] [webbpublicering] [ändrad 16 mars 2021]

Dagens ord: 2020-11-13