multidimensionell

om data i databaser – organiserade efter fler än två variabler, inte bara efter en x- och y‑axel som i ett vanligt kalkylark. – Kan också kallas för flerdimensionell. – På engelska: multi-dimensional.

[databaser] [ändrad 10 oktober 2018]