multiprogrammering

det att flera program körs samtidigt på en processor. – Eftersom processorn bara kan exekvera en instruktion i taget måste programmen turas om att använda processorn, men eftersom växling av program kan ske många gånger i sekunden verkar det för användaren som om programmen körs samtidigt. Numera talar man i stället om multikörning, på engelska multitasking. Multiprogrammering är en äldre teknik, och det finns skillnader mellan multiprogrammering och multikörning. En skillnad är att i multikörning är det processer, inte hela program, som delar på processorn. En annan skillnad är att multikörning har bättre funktioner för att se till att alla processer får tillgång till processorn utan att blockera varandra. Multiprogrammering gav effektivt utnyttjande av processorns tid, men var inte nödvändigtvis optimalt för programmen som kördes. – På engelska: multiprogramming.

[programkörning] [10 september 2018]