Muphrys lag

(Muphry’s law)”Om du skriver något där du anmärker på ett stavfel eller ett språkfel så kommer du att göra dig skyldig till minst ett stafvel.” – Det är en vidare­­utveckling av Murphys lag. Den kallas också för Law of pedantic reverberation. – Se också Skitts lag.

[fel] [lagar] [språk] [ändrad 20 mars 2018]