Skitts lag

”det fel som du rättar i någon annans inlägg kommer också att finnas i ditt inlägg”, senare om­formu­lerat: ”Varje inlägg som påpekar ett fel i ett annat inlägg inne­­håller också minst ett fel”. Även: ”Sannolikheten för fel i ett inlägg står i direkt pro­­por­tion till hur genant felet är för skribenten.” – På engelska: Skitt’s law. – Lagen är uppkallad efter en Usenet‑användare som kallades för Skitt, och som skrev något liknande i ett diskussionsinlägg (länk). – Se också Muphrys lag.

[diskussioner] [fel] [lagar] [ändrad 16 juni 2017]