N2N

– ett antal förkortningar enligt mönstret A2A, B2B, B2C…… finns i denna ordlista – se N2N.

[förkortningar] [ändrad 14 juni 2017]