nakenkamera

(full body scanner eller body scanner) – kameraliknande anordning som ger en bild av en människas nakna kropp även om hon är påklädd. – Nakenkameror används i USA och Storbritannien på flygpassagerare för att se ifall de har med sig vapen eller sprängämnen. An­vänd­ningen av nakenkameror är mycket kontroversi­ell. Tekniskt fungerar det genom användning av millimetervågor, elektromagnetiska vågor som kan tränga igenom tunnare lager av material, men som inte är lika genomträngande som röntgen (som an­vänder en mycket kortare våglängd). – Det finns två typer av nakenkameror: aktiva och passiva:

  • – Den passiva typen läser bara av de millimetervågor som avges av kroppen och av de föremål som människan bär på sig. Passiva nakenkameror fungerar alltså ungefär som kameror i egentlig bemärkelse;
  • – Den aktiva typen sänder ut millimetervågor, och ger en mer detal­jerad bild av allt som finns under kläderna, inklu­sive den nakna kroppen. Aktiva nakenkameror är alltså ett slags skannrar.

[kameror] [personlig integritet] [ändrad 9 juni 2020]

Dagens ord: 2020-06-14