nakenkamera

(full body scanner eller body scanner) kamera­liknande an­ordning som ger en bild av en människas nakna kropp även om hon är på­klädd. Naken­kameror används i USA och Stor­britan­nien på flyg­passa­ge­rare för att se ifall de har med sig vapen eller spräng­ämnen. An­vänd­ningen av naken­kameror är mycket kontro­versi­ell. Tekniskt fungerar det genom an­vänd­ning av milli­meter­vågor, elektro­mag­netiska vågor som kan tränga igenom tunnare lager av material, men som inte är lika genom­trängande som röntgen (som an­vänder en mycket kortare våg­längd). Det finns två typer av naken­kameror, aktiva och passiva. Den passiva typen läser bara av de milli­meter­vågor som avges av kroppen och av de föremål som människan bär på sig. Passiva naken­kameror fungerar alltså som kameror i egentlig be­märkelse. Den aktiva typen sänder ut milli­meter­vågor, och ger en mer detal­jerad bild av allt som finns under kläderna, in­klu­sive den nakna kroppen. Aktiva naken­kameror är alltså ett slags skannrar.