News industry text format

(NITF) – en gammal XML‑baserad standard för uppmärkning och stilsättning av nyhetstelegram, dels med uppdelning i rubrik, ingress, bröd­text, bild­text och så vidare, dels med an­givande av kate­go­ri (inrikes, utrikes, sport etcetera) med underavdelningar. – For­matet utveck­lades på 1990‑talet och används fortfarande, se här. Senaste versionen är från 2012. – Jäm­för med det nyare NewsML.

[publicering] [xml] [ändrad 15 mars 2018]