nollmodem

ett sätt att koppla ihop två datorer i ett enkelt nät. Man drar helt enkelt en kabel mellan deras modemportar. Något modem behövs inte, eftersom signalen är digital hela vägen. Däremot behövs program som kan hantera kommunikationen.