Noto

en familj typsnitt från Google, avsedd för alla kända skriftspråk. – Noto lanserades i oktober 2016 och har utvecklats av det amerikanska företaget Monotype (länk) med finansiering från Google. Syftet med Noto är att man ska kunna visa och skriva ut alla skriftspråk i harmonisk form, även om man blandar tecken från flera skriftspråk. Det ska finnas en teckenuppsättning för varje språk, anpassad till det språkets typografiska konventioner, men alla teckenuppsättningar ingår i typsnittet Noto. – Noto utgår från de alfabet som finns i Unicode, men det var vid lanseringen ännu inte komplett. – Namnet Noto påstås stå för ”no more tofu. – Se Google Noto Fonts. – Läs också om Google Fonts.

[typografi] [ändrad 1 februari 2022]

Dagens ord: 2016-10-14