Noto

en familj typsnitt från Google, avsedd för alla kända skriftspråk. Den lanserades i oktober 2016 och har utvecklats av det amerikanska företaget Monotype (länk) med finansiering från Google. Syftet med Noto är att man ska kunna visa och skriva ut alla skriftspråk i harmonisk form, även om man blandar tecken från flera skriftspråk. Det ska finnas en tecken­upp­sätt­ning för varje språk, anpassad till det språkets typografiska kon­ven­tioner, men alla teckenuppsättningar ingår i typsnittet Noto. – Noto utgår från de alfabet som finns i Unicode, men det var vid lanseringen ännu inte komplett. – Namnet Noto påstås stå för ”no more tofu. – Se Google Noto Fonts.

[typografi]

Dagens ord: 2016-10-14