nullpekare

(null pointer) – i programmering: en pekare som inte pekar på något objekt, vilket är avsiktligt. Det är alltså inget misstag. – Nullpekare pekar i stället på värdet noll eller något annat förutbestämt värde som betyder inget värde – se null. – Syftet med nullpekare är antingen att visa på fel vid programkörning eller att visa att en lista är slut: sista värdet i en lista som ska gås igenom från början till slut är då en nullpekare. Nullpekare används i synnerhet i programspråken C och C++. – Nullpekare kallas ibland för nollpekare.

[programmering] [ändrad 5 januari 2018]

Dagens ord: 2019-06-14