nyckel-värde-databas

(key-value database, key-value store) – ett slags databas som är lösare strukturerad än en traditionell relationsdatabas. Den gör data sökbara genom principen nyckel‑värde. I en nyckel‑värde‑databas har man stor frihet att variera den information som är knuten till en viss nyckel, medan en traditionell relationsdatabas har ett givet antal fält som informationen ska passas in i. Modellen anses ha fördelar för många typer av information som inte är så enhetligt strukturerad. En nackdel är att sökningar med SQL inte fungerar. – Se också NoSQL.

[databaser] [ändrad 28 oktober 2018]