nyckelförhandling

i kryptering: process där två parter räknar fram nycklar för att sedan kunna skicka krypte­rade meddelanden till varandra. – Termen används som alterna­tiv till nyckel­utväx­ling (key exchange) för att markera att det är en inveck­lad process, inte bara ett enkelt utbyte av redan existerande nycklar. Vid varje nyckelförhand­ling räknas nya nycklar fram, och de används bara en gång. – På engelska: key negotiation.

[kryptering] [ändrad 20 december 2018]