nyckelutväxling

delning av krypteringsnycklar mellan två eller flera parter för att de sedan ska kunna skicka krypte­rade meddel­anden till varandra. – I symmetrisk kryptering är nyckelutväxling en nödvändig­het, eftersom både sändare och mottag­are måste ha tillgång till samma nyckel. Utväxlingen av nycklar medför en risk att någon obehörig kommer över nyckeln, som ju finns på minst två ställen. Det är också omständligt att byta ut nycklarna, såvida man inte använder engångskrypto. – Vid asymmetrisk kryptering, som sedan länge är standard på internet, behövs i princip ingen nyckelutväxling. Men eftersom asymmetrisk kryptering är mycket tidskrävande används det i praktiken alltid i kombination med symmet­risk kryptering: den asymmetriska krypteringen används för att kryptera nycklar som sedan utväxlas. Själva meddelandet krypteras sedan med symmetrisk krypte­ring. – På engelska: key exchange. – Se också nyckelförhandling (key negotiation).

[kryptering] [ändrad 13 september 2019]