nyttolast

(payload) – den del av ett elektroniskt meddelande som är avsedd att läsas av mottagaren, till skillnad från pålägg (overhead), som behövs för tekniken, till exempel adressinformation. Kallas i en del datornät för användardel. – Se också content.

[datakommunikation] [ändrad 30 mars 2020]