nyttolast

(payload) – den del av ett meddelande som är avsett för mottagaren, till skillnad från pålägg (overhead), som behövs för tekniken, till exempel adressinformation. Kallas i vissa datornät för användardel. Se även content.