OCR-nummer

sifferserie på giroblanketter och checkar, ur­sprung­ligen avsedd för automa­tisk be­hand­ling med maskinläsning (OCR) av betalningar gjorda med pappersblanketter. Numret är ett referensnummer för företaget som tar emot betalningen. Det kan i princip se ut hur som helst (det behöver bara vara meningsfullt för mottagaren), men det brukar innehålla fakturanummer och / eller kund­nummer. Sista siffran eller de två sista siffrorna är kontrollsiffror. – OCR‑numren finns kvar, trots att de numera sällan används för maskin­läsning: den sifferserie som man brukar behöva ange när man betalar räkningar på internet är ett OCR‑nummer, även om det bara används för maskin­läs­ning när kunderna betalar genom att skicka in en pap­pers­blank­ett. – OCR‑numren har blivit kritiserade eftersom de kan vara väldigt långa. Det spelar ingen roll vid maskinläs­ning, däremot när man ska ange dem manuellt vid betalning på internet.

[användargränssnitt] [betalningar] [förkortningar på O] [ändrad 14 juni 2017] 

Dagens ord: 2017-06-15