OCR-nummer

sifferserie på giroblanketter och checkar, ur­sprung­ligen avsedd för auto­ma­tisk be­hand­ling med maskin­läs­ning (OCR) av betalningar gjorda med pappersblanketter. Numret är ett referensnummer för företaget som tar emot betalningen. Det kan i princip se ut hur som helst (det behöver bara vara meningsfullt för mottagaren), men det brukar innehålla faktura­nummer och/eller kund­nummer. Sista siffran eller de två sista siffrorna är kontrollsiffror. – OCR‑numren finns kvar, trots att de numera sällan används för maskin­läsning: den sifferserie som man brukar behöva ange när man betalar räkningar på internet är ett OCR-nummer, även om det bara används för maskin­läs­ning i det fåtalet fall när kunderna betalar genom att skicka in en pap­pers­blank­ett. – OCR‑numren har blivit kri­ti­se­rade eftersom de kan vara väldigt långa. Det spelar ingen roll vid maskin­läs­ning, däremot när man ska ange dem manuellt vid betalning på inter­net.

[användargränssnitt] [betalningar] [ändrad 14 juni 2017] 

Dagens ord: 2017-06-15