OCR-nummer

sifferserie på post- och bankgiroräkningar, ur­sprung­ligen avsedd för automa­tisk be­hand­ling med maskinläsning (OCR) av betalningar gjorda med pappersavier. – OCR‑numret är ett referensnummer för företaget som tar emot betalningen. Det kan i princip se ut hur som helst (det behöver bara vara meningsfullt för mottagaren), men det brukar innehålla fakturanummer och / eller kundnummer. Sista siffran, eller de två sista siffrorna, är kontrollsiffror. – OCR‑numren finns kvar, trots att de numera sällan används för maskin­läsning: den sifferserie som man brukar behöva ange när man betalar räkningar på internet är ett OCR‑nummer, även om det används för maskinläsning bara när kunderna betalar genom att skicka in en påskriven räkningsavi. – OCR‑numren har blivit kritiserade eftersom de kan vara väldigt långa. Det spelar ingen roll vid maskinläsning, däremot när man ska ange dem manuellt vid betalning på internet.

[användargränssnitt] [betalningar] [förkortningar på O] [ändrad 14 maj 2022] 

Dagens ord: 2017-06-15