ODMG

Object data management group – (före 1998 Object database management group) – en samarbetsorganisation för leverantörer av objektdatabaser, upplöst 2001; en branschstandard med samma namn. – ODMG utarbetade standarder för hur applikationer ska utformas för att kunna samverka med objektorienterade databaser, oavsett leverantör. De standarder som organisationen utvecklade före sin nedläggning finns på webbplatsen odbms.org (fortfarande aktiv 2020).

[databaser] [förkortningar på O] [nerlagt] [organisationer] [ändrad 18 december 2018]