oligopol

några få företag som sammantaget dominerar marknaden. För att en grupp företag ska kallas för oligopol behöver de inte samarbeta – de kan vara konkurrenter. De behöver inte heller sälja exakt samma produkter och tjänster, men de tillhör samma bransch. Inom it brukar Alphabet (med Google), Amazon, Apple, Meta (med Facebook), Microsoft och Netflix i olika kombinationer anses utgöra ett oligopol. 

[oligopol] [3 januari 2023]