omrubricerad länk

intern länk som länkar till textavsnitt med annan text än den som visas i länken. Exempel: i en text som handlar om järnvägar står ordet station som en klickbar länk – men om man klickar på länken kommer man till ett avsnitt om järnvägsstationer. – Detta förekommer ofta i Wikipedia. Skribenten tar för givet att läsaren förstår att med station menas järnvägsstation. – Tekniskt skriver man (förutsatt att publiceringssystemet tillåter det) en omrubricerad länk genom att skriva [järnvägsstation|station] med de två orden skilda av ett lodstreck. Läsaren ser ordet till höger, men länken går till ordet till vänster. – Kan också kallas för ometiketterad länk. – Lodstreck kallas på engelska för pipe, därav den engelska benämningen: piped link.

[webbpublicering] [ändrad 19 december 2018]