intern länk

länk som går till en webbsida på samma webbplats eller till en plats på samma webbsida. En intern länk innehåller inte en komplett webbadress (URL), utan hittar den anropade sidan eller platsen med hjälp av en databas. Interna länkar kan alltså bara användas ifall publiceringssystemet kan hantera dem. – På engelska: internal link. – Alternativet är externa länkar som går till andra dokument. (Externa länkar kan också gå till samma dokument. Då är de kompletta webbadresser.) 

[webbpublicering] [ändrad 8 januari 2019]