online transaction processing

(OLTP) – data­behand­ling i ett större nätverk som är under drift, och där instruk­tion­erna ska utföras utan märkbar vänte­tid. Detta är numera det vanliga i nästan alla sammanhang. Exempel är kassasystem, bankautomater och bok­nings­system där data­baserna upp­dateras omedelbart vid varje transaktion. Det måste alltså finnas spärrar mot konflikter, så att två säljare till exempel inte kan sälja samma biljett. (Alternativet, sedan länge sällsynt, är system som upp­dateras med batch‑körningar.) – Se också transaktionshantering.

[it-system] [ändrad 23 maj 2017]