online transaction processing

(OLTP) – data­behand­ling i ett större nätverk som är under drift, och där in­struk­tion­erna ska utföras utan märkbar vänte­tid. Detta är numera det vanliga i nästan alla sammanhang. Exempel är kassa­system, bank­auto­mater och bok­nings­system där data­baserna upp­dateras omedel­bart vid varje trans­aktion. Det måste alltså finnas spärrar mot kon­flikter, så att två säljare till exempel inte kan sälja samma biljett. (Alter­nativet, sedan länge säll­synt, är system som upp­dateras med batch-körningar.) – Se också transaktionshantering.

[it-system] [ändrad 23 maj 2017]