Open cloud manifesto

ett dokument som stöder principen om öppet moln och som anger vad det innebär. Manifestet publicerades i oktober 2009. – Kritiker noterade snabbt att manifestet inte var undertecknat av de företag (Amazon, Google, Microsoft) som faktiskt säljer kommersiella tjänster baserade på moln. Bland annat Microsoft kritiserade manifestet för att det tillkommit i hemlighet utan att de närmast berörda företagen fått bidra. – Manifestet finns att läsa på denna länk.

[molnet] [ändrad 11 januari 2019]