Open cloud manifesto

ett dokument som stöder principen om öppet moln och som anger vad det innebär. Manifestet publicerades i oktober 2009. – Kritiker noterade snabbt att manifestet inte var undertecknat av de företag (Amazon, Google, Microsoft) som faktiskt säljer kommersiella tjänster baserade på moln. (Ett moln är ett system av sammankopplade servrar, tillgängligt genom internet.) – Manifestet finns att läsa på opencloudmanifesto.org.

[molnet] [ändrad 11 januari 2019]