Open networking foundation

(ONF) – en organisation som arbetar för mjuk­varu­defini­erade nät­verk. – Med det uttrycket menas att de program som styr nät­­verks­utrust­ningens arbete ska separeras från utrust­ningen och kunna modi­fieras och bytas ut som vilka program som helst. De ska också kunna styras från en vanlig dator, även på distans. – ONF står bakom den öppna standarden Open­Flow. – Se opennetworking.org.

[nätverk] [organisationer] [ändrad 29 januari 2018]

Dagens ord: 2015-08-15