OpenFlow

en standard för mjuk­varu­defi­ni­erade nätverk. – OpenFlow är avsett att ge användarna möjlighet att ersätta nätverksutrustningens fasta program, som brukar vara olika för varje tillverkare, med egna program för hur kommunikationen ska hanteras. De fasta programmen i switchar och routrar är nämligen inte alltid anpassade för kundernas specifika behov. Ofta är de fasta programmen skrivna för äldre trafikmönster med mycket e‑post och webbsidor, men de är inte lika lämpade för strömmande medier som ljud och video. OpenFlow ger däremot användarna möjlighet att optimera inställningarna för egna behov. Det ger också användarna möjlighet att styra nätverksutrustning från olika tillverkare från samma styrprogram. – Open­Flow presenterades 2011. Det utvecklades först av en grupp på Stanford‑universitetet, och stöds av organisationen Open networking foundation, ONF. Många ledande tillverkare av nätverksutrustning stöder OpenFlow. – Se ONF:s webbsidor: länk.

[nätverk] [ändrad 29 juni 2020]

Dagens ord: 2015-04-15