öppen

(open) – tillgänglig för alla, kan användas fritt av alla; tillgänglig för alla utan krav på registrering eller identifiering. – Ordet öppen används i it‑världen om standarder, program och andra produkter när man vill ange att specifikationerna är tillgängliga för alla, och får användas av alla. Det innebär inte nödvändigtvis att upphovsrätten inte gäller, eller att man får göra ändringar. Men man ska kunna utveckla produkter som fungerar ihop med öppna produkter från andra organisationer. – Se också öppen källkod. – Ordet fri som i fri mjukvara används om en mer radikal syn på användarens rätt att göra vad hon vill med produkter som hon köpt eller fått. – När det gäller diskussionsforum på internet brukar öppet betyda att alla som vill får delta i diskussionen utan krav på registrering eller identifiering.

[öppet] [ändrad 26 april 2020]