öppet API

(open API) – öppet programmeringsgränssnitt – publicerad specifikation för hur man får andra program att utbyta information med det program som det gäller; specifikation av hur andra program ska skrivas för att kunna samverka med ett program eller en tjänst som har öppet API. – Applikationer och tjänster har öppna API:er för att fristående utvecklare ska kunna skriva program som hämtar information från dem, som utbyter information med dem eller som begär tjänster av dem. Även om själva API:t är öppet behöver inte informationen eller tjänsterna vara fritt till­gäng­liga: det kan ändå krävas registrering eller abonnemang samt autentisering och behörighet.

[api] [ändrad 29 mars 2020]

Dagens ord: 2023-05-29