opportunistisk kryptering

kryptering som används om det går. Alltså om mottagaren kan dekryptera det krypterade meddelandet. Annars sänds meddelandet i klartext. – Ett dokument, RFC 4322, från internets tekniska ledningsgrupp IETF om opportunistisk kryptering finns här. – På engelska: opportunistic encryption, förkortat OE. – Ordet opportunistisk är inte väl valt, eftersom det brukar syfta på klander­värd an­passlighet. Men opportunism kan också helt enkelt be­tyda att man tar tillfället (på engelska: the opportunity) i akt.

[kryptering] [rfc] [ändrad 12 november 2019]

Dagens ord: 2022-06-15