osignerad datatyp

(unsigned data type)datatyp där man bara kan ange positiva värden. Detta är naturligtvis det enda tänkbara för de flesta värden. Det finns ju inga negativa namn eller telefonnummer. Så det är huvudsakligen när det gäller matematik som man behöver skilja mellan osignerade datatyper och motsatsen, signe­rade datatyper.

[matematik] [programmering] [ändrad 4 september 2018]