signerad datatyp

(signed data type)datatyp som kan ha både positiva och negativa värden. I praktiken alltså ma­te­ma­tiska tal. – Att representera negativa värden i binärkod kräver särskilda knep, eftersom det inte finns något särskilt minus­tecken att tillgå. Man använder därför vanligtvis tvåkomplementsform för att kunna ange negativa tal på ett entydigt sätt och göra matematiska beräkningar. Det finns andra sätt att koda signerade tal. – Motsats: osignerad datatyp. – Språkligt: Signerad är ingen lyckad översättning av signed i denna betydelse (markerad vore bättre), men det är den vanliga termen på svenska.

[matematik] [programmering] [ändrad 4 september 2018]