Ouya

en avvecklad spelkonsol med operativ­­systemet Android. – Ouya ut­­veck­lades av ett före­­tag med samma namn, och släpptes 2013. Pro­­jektet var gräsrotsfinansierat och drog in 8,5 mil­joner dollar på Kick­starter. Försäljningen gick däremot dåligt. Företaget såldes till Razer (razer.com), som 2015 la ner tillverkningen av Ouya.  – Se ouya.tv.

[nerlagt] [spel] [ändrad 13 maj 2019]