överfallskod

(ambush code) – lösenord eller pin som bara ska användas under hot. Över­falls­koden fungerar, men den talar också om för systemet att ägaren har tvingats lämna ut koden, eller själv har använt den under tvång. Erfarenheter tyder på att över­falls­koder inte fungerar särskilt bra i praktiken. Över­falls­kod kallas också för brask­kod. – Se också kill pass­word.

Dagens ord: 2013-07-29