överfallskod

lösenord eller PIN som ska användas enbart under hot, alltså när någon tvingar innehavaren att lämna ut koden eller att göra ett kontantuttag eller annan handling som kräver autentisering. Överfallskoden fungerar, men den talar också om för systemet att ägaren har tvingats lämna ut koden, eller har använt den under tvång. Erfarenheter tyder på att överfallskoder inte fungerar särskilt bra i praktiken. Det har förslagits att överfallskoder ska kallas för braskkoder. – På engelska: ambush code. – Se också kill password.

[lösenord] [ändrad 13 december 2019]

Dagens ord: 2019-12-29