override

ta över, åsidosätta, upphäva, överskugga, gå före – avbryta ett automatiskt förlopp för att styra det manuellt eller låta det styras av ett annat förlopp; ändra förinställda eller automatiskt inställda värden till värden som operatören väljer. – Manual override –manuell styrning. – I objektorienterad programmering, se överskuggning.

[drift] [programkörning] [språktips] [ändrad 3 oktober 2019]