P2P-radio

uppspelning av digital musik från en an­vändares dator över ett nät av samverk­ande datorer på inter­net. Andra privat­per­soner sprider i sin tur, om de vill, sänd­ningen vidare från sina datorer (se P2P). Alla som har tillgång till nätet kan lyssna. P2P-radio framställdes på 00-talet i USA som ett alternativ till spridning av musik genom fil­del­ning, efter­som det kringgår förbudet mot piratkopiering. P2P-radio jämställs nämligen juridiskt med vanlig radio, och avgiften till innehavaren av upp­­hovs­­rätten är låg, i USA ungefär ett öre per låt och lyssnare. Det finns företag som låter användarna sända sina spel­listor gratis över inter­net och betalar av­giften åt dem. Genom att många spel­listor spelas upp paral­lellt har lyss­narna goda chanser att höra den musik de önskar. Tjänsteleve­ran­tören ger lyss­narna möjlighet att välja genre eller söka efter speci­fika låtar eller artister. – Se P2P Foundations webbsidor (från 2007). – Motsvarande teknik för tv heter P2P-tv.

[radio och tv] [ändrad 29 juni 2020]