paketfiltrering

(packet filtering) – utväljande av paket som ska släppas igenom (accept) respektive stoppas (drop) i en brandvägg eller annan nätverksutrustning. Misstänkta paket kan också sättas i karantän. – Syftet är att skydda nätverket från intrång och sabotage. Urvalet görs av ett program som kallas för paketfilter som följer ett antal förinställda regler, och utgår från paketets adressinformation (avsändare och mottagare), eventuellt också annan information.

[skydd] [ändrad 14 oktober 2018]