pakethanterare

program som man använder för att installera andra program, levererade i form av så kallade paket, på dator. – Pakethanterare automatiserar det som måste göras för att programmet ska kunna köras på datorn. Det kan inbegripa dekomprimering, ibland också kompilering, inställningar och även installation av hjälpprogram. Pakethanterare brukar också vid behov se till att användaren får den senaste versionen av programmet. Pakethanterare är vanliga för Linux, och varje utförande av Linux brukar ha en eller flera särskilda pakethanterare. De finns också för Windows och Mac. – På engelska: package manager.

[mjukvara] [ändrad 15 mars 2023]