parsning

försvenskning av engelska parsing; to parse – att parsa – uppdelning av något i mindre delar varefter delarna sedan gås igenom systematiskt, en i taget. I språkvetenskap (dataling­vistik) innebär pars­ning att man delar upp texter, meningar och ord i mindre delar för att man ska kunna tolka deras inne­börd och klar­lägga de språk­liga regler som tillämpas, ofta med hjälp av datorbaserade hjälp­medel. – Termen används i besläktad be­ty­delse inom program­me­ring – se parser.

[programmering] [språkteknik] [ändrad 30 november 2019]