per-hop behavior

(PHB) – i nätverk: hur ett paket hanteras vid noder i ett nätverk. Termen används om differentierade nätverk där olika paket behandlas på olika sätt beroende på en markering i paketets adressinformation. – Se också DCSP.

[nätverk] [ändrad 7 januari 2019]