perturbation

avsiktlig sammanblandning av personuppgifter i syfte att anonymisera dem. – Perturbation används vid statistisk analys av integritetskänsliga data. – Vanlig pseudonymisering, det vill säga att man tar bort namn och andra uppgifter som direkt kan knytas till en bestämd person, anses osäker. Det är nämligen ändå enkelt att koppla anonymiserade data om en person till den personen om man har tillgång till det ursprungliga registret eller annan lämplig information. Perturbation innebär att man låter vissa uppgifter byta plats mellan personer på ett sätt som gör att den statistiska analysen ändå blir giltig. A får B:s adress, B får C:s ålder och så vidare. Man kan också ändra en del mätvärden på ett systematiskt sätt som inte påverkar slutresultatet. Liknande metoder används också för att hemlighålla information i datakommunikation. – En mer allmän betydelse av engelska perturbation är störning, avvikelse från förväntat värde. – Läs också om datamaskering, k‑anonymitet och kvasiidentifierare.

[personlig integritet] [personuppgifter] [statistik] [ändrad 31 mars 2020]

Dagens ord: 2013-04-25