pseudonymisering

ersättning av en identitetsbeteckning med en pseudonym. – Pseudonymisering används bland annat i medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning. Man byter ut namn, personnummer eller andra beteckningar som är knuten till en bestämd person mot namn eller nummer som inte kan knytas till den personen. Det är däremot möjligt att ta reda på vilken person en pseudo­nym står för om man har tillgång till annan information, som dock ska hållas hemlig och åtskild från det undersökningsmaterial som bearbetas. Pseudonymisering är alltså inte samma sak som avidentifiering av ma­te­rial: avidentifiering innebär att all information som kan användas för att identifiera personer tas bort permanent. – Se också datamaskeringk‑anonymitet, kvasiidentifierare och perturbation. – Läs också om pseudonymitet, som är något annat.

[dold identitet] [identifiering] [pseudonymer] [ändrad 19 augusti 2021]