phone bank

  1. – telefonbank – bank som sköter kundkontakterna över telefon, huvudsakligen eller enbart;
  2. – central för telefonkampanj. Ett stort rum med många telefoner, listor över personer som ska ringas upp och många anställda eller frivilliga som ringer upp dem. Vanligt i valkampanjer i USA. Kallas för phone‑banking. Det har alltså inte nödvändigtvis med insamling av pengar att göra. – Virtual phone-banking är när kampanjmedarbetarna kan arbeta från sina hem. – Se också robocall.

[betalningar] [politik] [telefoni] [ändrad 2 april 2018]