pixelmätning

mätning av antalet visningar av en webbsida med hjälp av en bild på sidan, bestående av en enda pixel. (En spårpixel.) – ”Bilden” är alltså en enda bildpunkt och därför mer eller mindre osynlig – den kan ha samma färg som omgivningen. Men den är kodad som en länk, så varje gång som någon öppnar webbsidan hämtas också ”bilden” från den server som den finns på. Antalet nerladdningar av hela sidan kan därför räknas genom att man räknar antalet nerladdningar av ”bilden”. – Metoden används för att till exempel en annonsör ska kunna bekräfta antalet nerladdningar av en annons. – Ordet pixelmätning används också i bokstavlig bemärkelse om datorgrafik: man mäter (räknar) antalet pixlar i en bild, oftast yttermåtten.

[webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]