platshållare

 webbsida eller fil utan innehåll (men försedd med namn) som har lagts in i ett filsystem eller på en webbplats för att senare fyllas med innehåll. Kallas också för platsmarkör. – På engelska: place holder. – ”Place holder language” – färdiga formuleringar där en del namn, belopp och andra enskildheter har lämnats öppna. – 

[filer] [webbpublicering] [ändrad 28 februari 2021]