platshållare

(place holder) – webbsida eller fil utan innehåll (men försedd med namn) som utplacerats i ett filsystem eller på en webbplats för att senare fyllas med innehåll. – ”place holder language” – färdiga formuleringar där vissa namn, belopp och andra enskildheter lämnats öppna.