porta

(to port) – överföra ett program eller en informations­mängd från en plattform till en annan. Portabilitet är den önsk­värda egen­skapen att ett program är lätt att flytta mellan operativ­system.

[data] [it-system] [ändrad 17 februari 2018]