portabilitet

  1. – om datorprogram: flyttbarhet – det att ett program kan flyttas till, och köras på, ett annat it‑system än det ut­­veck­la­des för. – Termen är numera ovanlig när det gäller program, eftersom den har blivit överflödig. Den var relevant när nästan alla datortillverkare hade egna pro­cessorer och (icke minst) egna operativ­system. – Rörelsen för öppna system hade bland annat som mål att program skulle vara portabla – att till exempel ett program som var skrivet för IBM:s utförande av Unix skulle kunna köras på en arbetsstation från dåvarande Hewlett‑Packard†;
  2. dataportabilitet – möjlighet att flytta en datamängd så att den kan behand­las i ett annat it‑system än det som den först skapades i. Det innebär i praktiken att datamängden ska lagras i, eller kunna överföras till, ett allmänt förekommande filformat. Data­porta­bi­li­tet för personuppgifter är ett krav i EU:s Dataskyddsförordning;
  3. – egenskapen att vara portabel, som hos en bärbar dator.

[it-system] [mjukvara] [personuppgifter] [ändrad 15 oktober 2018]