pott

om mobiltelefoniabonnemang: ett antal minuter eller megabyte per tidsperiod som ingår i abonnemangets fasta pris, och som kan sparas. När det gäller SMS brukar man räkna antalet. Det man inte använder under en period sparas alltså till nästa period. (Om man använder mer än vad man har i potten kan man bli avstängd för resten av perioden, men ofta med möjlighet att betala en extra avgift för resten av månaden. När det gäller mobilt bredband brukar operatörerna nöja sig med att minska hastig­heten.) – Mer specifikt talar man om samtalspott, SMS‑pott och datapott. – På engelska: rollover; abonnemang med pott: rollover plan, rollover data plan.

[mobilt] [ändrad 7 juni 2020]