Power paper

ett slags papper som kan lagra elektricitet. Papperet kan laddas med elektricitet på några sekunder och återanvändas många gånger. – Power paper har utvecklats av forskare på Linköpings universitet, Dan­marks tekniska universitet, Innventia (länk), KTH och University of Kentucky. Det blev känt i december 2015, se press­med­de­lande. – Jäm­för med elek­tron­iskt papper.

[elektricitet] [forskning] [ändrad 17 april 2019]